Đang Thực Hiện

Build me a Website Huynh Ngo Gia Baobbbbbbbbbb

chỉnh sửa mã nguồn website nodejs php

Kĩ năng: MySQL

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) đội 2 thôn, Lâm Đồng, Phương Thiện, Thành phố Hà Giang, Vietnam

ID dự án: #34174210

2 freelancer chào giá trung bình $5/giờ cho công việc này

artistixeit

Hi there, Greetings I am ready to work with you to take the requirements to the blue. And so, we are a team of 40+ professionals with extensive expertise in all the tech stack development. Reach us: https://artistixe Thêm

$8 USD / giờ
(3 Nhận xét)
6.2
hudery1774

nhan t di m oi, alo, vv, sn, soau,awb akwbm, awui , auwdg, uoauwhdo, uawhduawd, uawdbiawbd, auwdbawdyy

$1 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0