Đã đóng

clickMSG ([url removed, login to view] Web application ) software installation

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $61 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I have a [url removed, login to view] Web application & source code. I need it deployed on a Windows VPS.

Can anyone familiar with Windows [url removed, login to view] web application help ?

I already created Microsoft Azure account.

I already uploaded the source codes to my Azure, but it doesn't work, need quotes to re-install or check problem.

here is success operation demo video: [url removed, login to view]

software name: clickMSG

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online