clickMSG ([url removed, login to view] Web application ) software installation

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

I have a [url removed, login to view] Web application & source code. I need it deployed on a Windows VPS.

Can anyone familiar with Windows [url removed, login to view] web application help ?

I already created Microsoft Azure account.

I already uploaded the source codes to my Azure, but it doesn't work, need quotes to re-install or check problem.

here is success operation demo video: [url removed, login to view]

software name: clickMSG

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online