Đã hoàn thành

Copy and Reinstall MSQL DB

Được trao cho:

Marksimson

Get it done right now. Extremely simple task. Please read my private message

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
4.6

7 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

DesignSolutionSW

Please check PM.Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(18 Nhận xét)
6.3
FandaR

Hello, no problem. I can start now. Thank You

$30 USD trong 0 ngày
(173 Nhận xét)
6.3
ichurakov

Please check inbox. Thnx.

$30 USD trong 0 ngày
(39 Nhận xét)
5.0
FinalDestiny

Hello, please check your PM.

$30 USD trong 0 ngày
(8 Nhận xét)
3.6
phankhanh

Please check your PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
virtualworker1

Dear, Please check your inbox. Thanks.

$31 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0