Lập trình Database

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Team mình ở Huế cần tuyển:

01 Database Engineer

* Yêu cầu:

- Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Có kiến thức với các hệ thống: Oracle, SQL Server, chủ yếu làm việc với MySQL.

- Có kinh nghiệm viết procedures, functions, views.

- Biết cách tối ưu SQL & dùng indexes hay partitioning.

- Có kinh nghiệm cài đặt, quản lý, nâng cấp, sao lưu hệ thống cơ sở dữ liệu lớn.

- Có kinh nghiệm làm việc với Linux và shell scripting.

Công việc lâu dài, tính bằng năm, có thể full-time hoặc part-time

Rate mong muốn: $5-$7/h

MySQL SQL Quản trị cơ sở dữ liệu Phát triển cơ sở dữ liệu

ID dự án: #22256979

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình $8/giờ cho công việc này

royalwebraisers

Hi, I can help you in project. Please let me know when we can discuss in more details so that we could proceed further. I do work on following skillsets: php, mysql, codeigniter, laravel, wordpress, jquery, google m Thêm

$7 AUD / giờ
(106 Nhận xét)
6.4
phuctruongdev

Đã làm nhiều ứng dụng tương tự. Đã làm nhiều ứng dụng tương tự. Đã làm nhiều ứng dụng tương tự. Đã làm nhiều ứng dụng tương tự.

$9 AUD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0