Đã Hủy

DBC world of warcraft editing

I need someone who can do some DBC editing for my private world of warcraft server i need you too add some races/classes to my server.

Kỹ năng: MySQL

Xem thêm: world warcraft, need someone editing, world server, private server races, world private server, world can, warcraft world logo, editing flash world hand, editing mysql, need world warcraft, world warcraft add, warcraft world website template, world warcraft server editing, warcraft server, world warcraft server, world warcraft private server, scripts private wow server

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) burbank, United States

Mã Dự Án: #1698624

2 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

goldenstar

No problem,sir. Pleasure to see this work and i can guarantee quality . Let me help u,sir and check pmb.

$80 USD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
3.8
MFx1kET69

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0