Đã Đóng

[login to view URL]

Dịch vụ công ty: Cung cấp dịch vụ quản trị phòng Marketing Inhouse cho các doanh nghiệp

Đang cần xử lý: Phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu trên Dashboard theo yêu cầu Ban Lãnh Đạo phục vụ ra quyết định tối ưu hoạt động phòng Marketing (tính lương tự động, chỉ số phát triển tự động, thăng tiến tự động, sa thải tự động, quản lý đơn hàng, quản lý chiến dịch quảng cáo, quản lý hoạt động Seeding, quản lý quy trình tạo điểm chạm khách hàng, chốt Sale...)

Kĩ năng: Power BI, Google Data Studio, Excel

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #31962232

3 freelancer chào giá trung bình $17/giờ cho công việc này

(5 Nhận xét)
3.7
chirag9700

Hello, How are you? I have read your project description carefully and I have rich experience in this type of work. Let me tell you about my expertise. I am Microsoft Expert. I have more than 7 years of experience in Thêm

$15 USD / giờ
(1 Nhận xét)
2.8
minaximarvaniya

Hello, I hope you are doing well. I am interested to help you with this requirement. I have more than 6 years of working experience with Microsoft SharePoint. Well versed with all its version. I can also help you in Thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
1.4