Đã Đóng

Expert on Karenderia system (KMRS)

2 freelancer chào giá trung bình $10/giờ cho công việc này

(567 Nhận xét)
9.0
karenderia

hello sir i am expert on karenderia system i am very fast on doing task means don't worry about hour price i did many customization on kmrs theme - app update alert - wallet module - taxi migration module on kmrs driv Thêm

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0