Còn mở

google sql

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £701 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Large multi table relational database required to be set up using google cloud sql. XML files to be uploaded on a weekly basis. Also some zip files containing monthly csv files of round 20 million records to be added also. This database then to be linked to the new Google AppMaker

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online