Đã hoàn thành

Ivoice system(Database design) for Geny Oliveira

Được trao cho:

mageny

Hello, I can do this job for you.

$60 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $58 cho công việc này

Codoc1010

Hi, i am expert on design datatbase(MySql, Sql Server). I sure i can do your job on time. Please view message for detail. Thanks!

$50 USD trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
4.5
sikandermandal

Please see PMB.

$60 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
4.4
B6u28GApY

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0