Đã Hủy

mysql based datawarehouse

Looking for somebody who good in mysql and data warehouse concepts. I want to create a simple data warehosue project.

Kỹ năng: MySQL

Xem thêm: project warehouse, simple warehouse, data want create mysql, data based project, mysql concepts, concepts mysql, warehouse project, data warehouse project, aspnet mysql simple project, mysql simple project, php mysql simple project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

Mã Dự Án: #1682679

0 freelancer đang chào giá trung bình ₹ cho công việc này

trnhatthanh

ok, I'm ready

₹2000 INR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0