Đã đóng

I need help creating a Basic Data Base in MS Access and some basic project management

Dự án này đã được trao cho RPaul73 với giá $50 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

I need help creating a Basic Data Base in MS Access and some basic project management

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online