Đã hoàn thành

need sql developer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi manishbandawal97 với giá ₹111 INR / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

need some one to make database and test in Sql developer .

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online