Đã Đóng

Private Project for Leonardo.

Private Project for Leonardo. Private Project for Leonardo. Private Project for Leonardo. Private Project for Leonardo. Private Project for Leonardo. as discussed and agreed :)

Kĩ năng: MySQL

Xem nhiều hơn: blackadore caye, a restorative island, leonardo dicaprio island thailand, blackadore caye four seasons, leonardo dicaprio shutter island movie, blackadore caye cost, blackadore development group, leo dicaprio island movie, blackadore caye map, online private project hosting, small private project, private project sweetlana15, private project imtiaz1975, money develop private project, private project rachelfu, private project gisguru

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Guatemala

ID dự án: #15182379

2 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

leomedina01

I can complete this project in able time since I have lots of experience in MySQL. Relevant Skills and Experience I'm a web developer with lots of experience in PHP/MySQL/Jquery/Ajax: : * 9+ years experience in PHP, A Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(83 Nhận xét)
6.4
arifursherpur

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0