Đang Thực Hiện

162908 Vb to C++

What I need is this project that was programmed in VB to be converted to C++ or make a new one that works the same or better way.

The project is attached.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Lập trình C, MySQL, XML

Xem nhiều hơn: vb c, VB programming, vb or c#, c++ vb, c vb, programming vb, make vb project

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Cranston, United States

ID dự án: #1909099