Còn mở

sql

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £824 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

Looking for a programmer to setup a sql database which automatically adds financial data for two restaurants.

The database will add data from csv files emailed on a daily basis, and will be presented on a simple reporting page.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online