Đã hoàn thành

My sql stored procedures

Đã trao cho:

eddie09

Stored Procedure Expert. Ready to start. Thanks

€50 EUR trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
4.3

15 freelancer đang chào giá trung bình €114 cho công việc này

toinnisfree

quick pro help. ftp/ssh/cpanel and escrow required.

€220 EUR trong 3 ngày
(291 Đánh Giá)
7.3
YashpalSingh123

mysql/php experienced

€250 EUR trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
4.1
HiteshDobariya

Hello, Sir please check PMB.. Ican do it.

€30 EUR trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6
shimona

Please check PMB.

€200 EUR trong 3 ngày
(2 Đánh Giá)
2.5
imranahmad623

=====================Please check PMB=================================

€200 EUR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
krk85

Please check PMB

€150 EUR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hifisurinder

hi, i am web designer and developer from india, i am a team member of my team usually get projects. i play with mysql its now my profession..

€50 EUR trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
brainsoftso

we have a team of 25 members with expertise in their profession. We have made a similar kind of projects. For further information please view your PMB. Ready to work with you Regards

€160 EUR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
codespy

i m ready, lets start...

€30 EUR trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bsplorg

we have a team of 25 members with expertise in their profession. We have made a similar kind of projects. For further information please view your PMB. Ready to work with your Regards

€160 EUR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
tauseefmalik

Check your pmb

€30 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Frankie4Fingers

Check PM, please.

€30 EUR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
wanglin1

Allow me help you on this project!

€100 EUR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gerek69

ready to take on the job

€50 EUR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0