Đã Hủy

URGENT: Optimize MySQL query

Hello Bidders,

I urgently need the attached query optimized.

Please bid quickly and reasonably and I will select someone asap.

Use PMB for questions.

Thanks,

Sam..

Kĩ năng: MySQL

Xem nhiều hơn: n query, Mysql questions, urgent attached, optimize mysql, mysql query, query query, query optimize, query optimize mysql, mysql optimize, pmb mysql, select select mysql, mysql select, optimize query mysql, mysql need optimize, mysql optimize query, optimize mysql query, mysql optimize count query, query mysql, mysql optimize slow query, php query mysql html drop select, use drop select query php, optimize slow query mysql, php select drop list query mysql, need optimize mysql, query mysql database information

Về Bên Thuê:
( 266 nhận xét ) Las Vegas, United Arab Emirates

ID dự án: #1056308