Đã Đóng

Web Design for Matrimonial Website

I want to design a Matrimonial Website, it should be done using PHP and MYSQL, HTML the site should have a user registration, should be able to upload photos into it. Different users should be able to send messages to each other and also there should be a chat option.

Kĩ năng: MySQL

Xem nhiều hơn: web chat design, users web design, user registration design, registration design, web design for it, matrimonial , web design mysql, html chat design, Web design using html, website upload option, html website chat, chat design html, php matrimonial, send chat messages php, chat mysql, web design using php, web chat php, website matrimonial, web php registration, mysql web, web design php mysql, registration using php, registration using php mysql, mysql registration chat, upload photos website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kollam, India

ID dự án: #1039433

6 freelancer đang chào giá trung bình $207 cho công việc này

friendprogrammer

Please check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
giudinvx

Check om please..

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
wha2010

Please see PM

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
arundgupta

Kindly review your PMB, Regards.

$280 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sumanbhowmik

....................................................................................... experienced team here !!

$230 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AlvaroOper

Pse check PMB, details on board. Al. SIP.

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0