Đã đóng

I would like to hire a MySQL Developer

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1225 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

First of all, I need to work with someone that LIVES in the Atlanta area. Is that possible?

I've gone through 5 web IT's and nothing gets done. They do a couple things and they're gone. I have a website that needs update, repairs and some new pages. ALL the pages are built. I'm needing someone that knows PHP & MySQL. At this point, I'm only going to allow the repairs of one page at a time, since this is the only way the updates/repair are complete.

Thanks,

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online