Viết ứng dụng sử dụng NLU và NLP xử lý Tiếng Việt

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi đang có sản phẩm muốn bổ sung thêm công nghệ xử lý NLU và NLP trong xử lý Tiếng Việt.

Yêu cầu:

- Team/cá nhân phải có kinh nghiệm từng phát triển dự án ứng dụng công nghệ NLU và NLP Tiếng Việt.

- Ứng dụng có khả năng xử lý Entity, Intent, Context,... trong cuộc hội thoại chat

- Có kinh nghiệm sử dụng công nghệ elasticsearch và những công nghệ khác hỗ trợ xử lý NLP và NLU

Ngôn ngữ tự nhiên Elasticsearch Java

ID dự án: #31842107

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở