Đã Hủy

Need help advertise [url removed, login to view] on MySpace

I need help advertise [url removed, login to view] on MySpace.com. I'd like to be able to send out either Friends Request or Messages to as many MySpace users who are online as possible.

I've purchased programs to do this but it doesn't work.

Thanks.

Kỹ năng:

Xem thêm: online advertise, advertise online, online help, advertise on, help need, need either, need send, send help, need send messages, need online work, need users, request send, bigkhong, myspace request friends, send request myspace, purchased, myspace friends request, friends request, send myspace messages friends, mymaturespace, myspace thanks request, need friends, need advertise, myspace programs, myspace need

Về Bên Thuê:
( 109 nhận xét ) Oakland, United States

Mã Dự Án: #45366

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

bruzli2005

I think i can help. Pls check PMB.

$60 USD trong 1 ngày
(185 Đánh Giá)
5.1