Đã Đóng

need help building a circuit in breadboard based on the results will be giving -- 2

please bid and i'll get back to u

thanks

Kĩ năng:

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét ) Tallaght, Ireland

ID dự án: #31941171