Đã Trao

I need a picture of terms and conditions typed into a word document

I need a picture of terms and conditions & privacy policy typed into a word document as text from a .gif image

Kỹ năng: Đánh máy

Xem thêm: terms, terms and, picture word, terms privacy, picture word terms conditions, text image word, gif need, gif image word, need picture, terms conditions privacy policy, gif word, need gif image, need terms conditions, privacy policy text, privacy policy terms, picture image, typed picture, picture text, privacy terms conditions, typed word, need gif, text picture

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Keilor east, Australia

Mã Dự Án: #1722167

1 freelancer đang chào giá trung bình $7 cho công việc này

RajHeartbeat

Hired by the Employer

$7 AUD / giờ
(19 Đánh Giá)
5.4