Đang Thực Hiện

Need someone skilled with Elgg

I need someone who is skilled with Elgg to customize the website and design custom plugins.

Kỹ năng: PHP

Xem thêm: elgg, need someone design, custom app design website, custom elgg, plugins elgg, elgg website, elgg custom, custom tshirt design website, custom shirt design website, custom elgg website, custom car design website, website elgg, elgg customize, need elgg, customize elgg, design elgg, elgg plugins, need someone website, skilled, elgg website design, need someone design website, elgg design

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Fancy Farm, United States

Mã Dự Án: #1655548

1 freelancer đang chào giá trung bình $2 cho công việc này

vineeshkc

Hired by the Employer

$2 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0