Đang Thực Hiện

Neil Savage Design

Fix contact form so the information is cleared when a user submits data. Simple Job.

FTP: [url removed, login to view]

U: nsd@[url removed, login to view]

P: n3il$AVAG3

Kỹ năng: Javascript

Xem thêm: neil, perl ftp retrieve information, design fix form, design ftp, graphic design ftp, ftp login design, design front end ftp, design ftp website, ftp design project

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Baltimore, United States

Mã Dự Án: #1678306

Đã trao cho:

majma01

Hired by the Employer

$40 USD trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
4.8