Đang Thực Hiện

5544 Map Drive

This is part of a very bid project. I need an application which can map the remote drive as a local drive. If the coder works good on it then he gets more work form me.

Kĩ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: net drive, map work, local map, net map, project drive, map drive, ajax works net , ajax map, map ajax, need drive, map application

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ahmedabad, India

ID dự án: #1756414