Đang Thực Hiện

161809 [url removed, login to view] Project

I have a large [url removed, login to view] with SQL database project.

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem thêm: asp sql project, net large project, database net project, net database project, net asp sql, asp sql database, net project, database project sql, asp net database, asp net project, database project net, net sql database, project sql database

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét )

Mã Dự Án: #1907998

Đã trao cho:

taleslay

Thanks.

$100 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0