Đã hoàn thành

9511 Desktop software extension

Hi Jet Team, As per our earlier discussion. Thanks.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: desktop software, desktop extension, desktop net, team desktop

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét )

ID dự án: #1760378

Được trao cho:

jetteam

As discussed...

$75 USD trong 3 ngày
(71 Đánh Giá)
6.4