Đang Thực Hiện

135319 Dot Net Project

Please check the attach file and let us know your

1. Understanding of the project and

2. Project plan and

3. You price and time for the same.

Thank you!

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: Project plan, dot net, please check attach, project file project, net project file, project dot net, net project, dot project, Dot net project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1881491