Đang Thực Hiện

162142 Microsoft CRM Coder

Looking for a Microsoft CRM coder to work on ongoing basis.

Must have Microsoft CRM experience.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: coder net, Microsoft work, syd, net crm, microsoft, Microsoft Net, Crm Microsoft , net coder, coder net, net coder

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Oakville, Canada

ID dự án: #1908331