Đã hoàn thành

6566 Multi Data Query for Jet Team

Hi Jet Team, As per my emailed requirements, please bid on this project with your quote when you have decided and ready to work on the project.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: data query, query project data, project query, net team, query project, emailed data, net query

Về Bên Thuê:
( 69 nhận xét )

ID dự án: #1757437

Được trao cho:

$550 USD trong 11 ngày
(70 Đánh Giá)
6.4