Đang Thực Hiện

124062 OCR Component in .NET

OCR Component in .NET

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem thêm: ocr, net ocr, ocr net, ocr net, net ocr, net component, ocr component

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Meridian,

Mã Dự Án: #1870228

Đã trao cho:

Intel2

Ready made solution for .NET platform as discussed. Regards, Dmitry

$200 USD trong 2 ngày
(147 Đánh Giá)
6.6