Đã hoàn thành

152821 Urget .Net Help Needed

Hello,

I need help fixing this error: [url removed, login to view]

We did a host transfer from one host to another.

The page works fine here: [url removed, login to view]

We don't know anything about .Net so not sure it is not working.

Thank you for the quick response.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì

Xem nhiều hơn: net help, net 208, aspx help, help needed, aspx transfer

Về Bên Thuê:
( 49 nhận xét ) Norcross, United States

ID dự án: #1899002

Được trao cho:

bitdonkey

hi,please check pmb. thanks

$120 USD trong 1 ngày
(58 Đánh Giá)
5.5