Đã Hủy

software developer

dear sir,

I have a full acheivment of making software project data enterylevel using in vb.net......i dont have idea about making like web designing,web sites etc.......send me project just like a software of any company,factory etc......i have fully command in making this.

Kĩ năng: .NET, Thiết kế Banner, Nhập liệu, Quản lí dự án

Xem nhiều hơn: web sites developer, web designing software company, web banner design software, software web sites, software developer i, net developer company, designing sites, c# software developer, company software, a software developer, software developer sites, developer sites, web software developer, web designing software, software project, software net, software developer c#, software designing, software c++, software c#

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bahawalpur, Pakistan

ID dự án: #16823