Đã Đóng

Alexa API analysis

Need someone to write code in C# on .NET to access Alexa API input data to SQL and determine specific tasks over time such as growth in traffic, rank etc. Build GUI to access the information.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, MySQL, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: alexa api, alexa net api, api alexa, programming api, sharp api, alexa information, alexa api net, data api, alexa, rank code access, access api, sql data api, api access, api code, need api data, sql traffic, sql gui, net code alexa, gui information, gui sql data, programming traffic, code alexa rank, access rank data, alexa traffic rank, alexa data api

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) La Jolla, United States

Mã Dự Án: #1017657

6 freelancer đang chào giá trung bình $333 cho công việc này

waema

I am well Versed with the Sharp C and ready To work ASAP. Please check PM.

$250 USD trong 7 ngày
(93 Đánh Giá)
6.8
padang

check PMB for details

$400 USD trong 7 ngày
(5 Đánh Giá)
3.9
SajeevSasidharan

HI Please see PM for details

$450 USD trong 10 ngày
(5 Đánh Giá)
3.6
josephgilland

Advanced C# developer with 6+ years of experience. Experience with many popular APIs and data mining/analysis tasks.

$400 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dozstudio

check pm box.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
balburdio

a simple task

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0