Đã Đóng

Block application from running in virtual machines

Hey.

I have an application in c#

I wan't to block the application from running virtually.

I need someone that have developed this before.

Some known virtuall environments.

Parallels

VirtualBox

QEMU

VMware

Windows Virtual PC

Hyper-V

You need to have good english communication.

Kĩ năng: .NET, Lập trình C#

Xem nhiều hơn: virtual programming, hyper-v to vmware, wan, Hyper-V, hyper v, communication application, block, virtual communication, windows hyper 2012, application sharp, block programming, virtual machines windows, windows virtualbox, windows virtual, qemu, vmware communication, application running, parallels hyper, wan communication, vmware windows, hyper parallels, machines, virtual machines vmware, net virtual pc, programming vmware

Về Bên Thuê:
( 42 nhận xét ) Bergen, Norway

ID dự án: #1704874

2 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

aspnetexpert

c# expert here

$50 USD trong 5 ngày
(15 Nhận xét)
4.4
umarjamil

Hello there i can help you in this thanks

$50 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
0.0