Đang Thực Hiện

Build software in C# language

I am looking for a good programmer to make a software in C# language.

All requirements will be sent by private message.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, WPF

Xem thêm: programmer language, sharp programming language, sharp programming, language software, net programming language, looking software programmer, net language, yahoo private message bots, dual language website software, php private message, private message bbpress, ikariam send private message

Về Bên Thuê:
( 113 nhận xét ) lyon, France

Mã Dự Án: #1727043

Đã trao cho:

OShuqair

Thanks Bilal,

$20 USD / giờ
(76 Đánh Giá)
7.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $20/giờ cho công việc này

saitechnobrains

sir, i have lots of experience in C# programming. so i can do your project easily.

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0