Đã hoàn thành

Build software in C# language

Đã trao cho:

OShuqair

Thanks Bilal,

$20 USD / giờ
(76 Đánh Giá)
7.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $20/giờ cho công việc này

saitechnobrains

sir, i have lots of experience in C# programming. so i can do your project easily.

$20 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0