Đang Thực Hiện

customerservice app, private for pratham2003

customerservice application

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: pratham, app private, private application, converting app web application, convert app web application, iphone app designer application, private app iphone cost, private flex chat application

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Trollhättan, Sweden

Mã Dự Án: #1064500

Đã trao cho:

pratham2003

As discussed earlier for Contact Form web application with admin panel which supports in-layout ajax edits and translation + grid view translator. Thanks, Prathamesh Gharat.

$250 USD trong 5 ngày
(16 Đánh Giá)
4.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

RealInfoTech

I possess 5 years of experience in Asp.Net, C#, Vb.Net, HTML, CSS, MVC, Ajax, Infragistics, SqlServer, DNN, JQuery, MOSS. My portfolio of sites is available for you review at: URL: http://www.geneva-switzerland- Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0