Đang Thực Hiện

Disk Analysis Knot

Improve/bugfix disk analysis knot

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: knot , disk, cvirus, bugfix, fishing knot, rescue disk

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1030207

Đã trao cho:

Ashwat

Disk Analysis Knot - bidding based on discussion with Cvirus

$140 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.3