Đang Thực Hiện

File Shredder Knot

Bug fixing for file shredder knot.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: file shredder, shredder, file shredder knot, knot , cvirus, programming bug, bug fixing net, freelance file fixing, fixing bug polls forums, fixing flash file, fixing bug php, fixing file permission errors

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1027575

Đã trao cho:

akashcpatel

Hi, Project is ready.

$40 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.1