Đang Thực Hiện

nop commerce developer

Được trao cho:

mastersoft1

I'm an experienced C# programer i can do your job very [login to view URL] check your PMB

$100 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $163 cho công việc này

Fitzgeraldz

A warm greeting, I work as a Professional Developer I have 6 years experience I program it so in c, c + +, c #, java, matlab, asm, python, AutoLISP, aspx, php, html, dhtml, css, ajax, jquery, mvc, net, WCF, WFP, Win3 Thêm

$150 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
4.0
harshtewari

hi i have done payment gateway integration.

$200 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
priyeshmeg

My Experience of nopCommerece is Almost 2 years, nopCommerc Vesrion : 1.6 To 2.5 All Version Past Project For Payment Gateway Integration : Relax Payment gateway, EBS Payment gateway, CCav Thêm

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0