Đang Thực Hiện

Private project for DmitryInsight

Project details available in PM.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: project sharp, net project details, net private project, project private villa, company employees details project, project private chat room, wow project private server, sharp project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Ko Samui, Thailand

Mã Dự Án: #1072982

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

DmitryInsight

Please send project details for estimation.

$250 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
4.4