Đã Hủy

Secure File Transfer

Create new Secure File Transfer Module.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#

Xem thêm: secure file transfer, secure, secure programming, file transfer, net file transfer, file transfer net, transfer file, abap secure module, transfer file multicast, transfer file server php, transfer file spring rmi, xml file secure site

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Liverpool, United States

Mã Dự Án: #1051710

5 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

usamacpp

Please check PMB

$750 USD trong 10 ngày
(35 Đánh Giá)
5.9
waterwood

please check PM. Thanks.

$750 USD trong 0 ngày
(10 Đánh Giá)
5.4
VirtuosoIT

Hello Sir, We have 9 years of development experience. We have expertise in .Net technologies like C#.net, ASP.net,VB.net,Silverlight, WPF. We are ready to start immediately. Please check PMB. Thanks, Virtuoso Thêm

$750 USD trong 10 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7
topOneLancer

please check the PM,thanks!

$750 USD trong 15 ngày
(3 Đánh Giá)
3.3
linianoop

i am interested in this project

$750 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0