Đã Hủy

Secure File Transfer

5 freelancer đang chào giá trung bình $750 cho công việc này

usamacpp

Please check PMB

$750 USD trong 10 ngày
(35 Nhận xét)
5.9
waterwood

please check PM. Thanks.

$750 USD trong 0 ngày
(10 Nhận xét)
5.4
VirtuosoIT

Hello Sir, We have 9 years of development experience. We have expertise in .Net technologies like C#.net, ASP.net,VB.net,Silverlight, WPF. We are ready to start immediately. Please check PMB. Thanks, Virtuoso Thêm

$750 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
3.7
topOneLancer

please check the PM,thanks!

$750 USD trong 15 ngày
(3 Nhận xét)
3.3
linianoop

i am interested in this project

$750 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0