Đã Trao

upgrade to use MSMQ

I have an application that consists of three components, I need to change the communication between these three components to use MSMQ. Please have a look at the attached PDF file for full requirements.

Kỹ năng: .NET, Lập trình C#, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: msmq pdf, msmq, use, essagp, look pdf attached file, upgrade application, sharp pdf, upgrade application net, upgrade components, creator loads pdf file, save pdf file asp

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #1656436

4 freelancer đang chào giá trung bình $349 cho công việc này

forrestwang

hi sir,check details.

$800 AUD trong 25 ngày
(36 Đánh Giá)
6.6
carmencarter853

Hello Dear Users Now post your project free on [url removed, login to view] [url removed, login to view] free freelancers site for all why post project on [url removed, login to view] 1. Instant project posting Thêm

$30 AUD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
malikshehryar

Hi, Check the detail.

$400 AUD trong 25 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lrfgtyhu

PLEASE SEE PMB

$165 AUD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0