Đang Thực Hiện

1609 Phone Search by .Net 2003

for more info, visit [url removed, login to view]

Kỹ năng: .NET, Bất kì công việc gì, Microsoft Access

Xem thêm: phone com, phone.com, phone info, microsoft access 2003, access search microsoft, microsoft access search

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) NY, United States

Mã Dự Án: #1752478

Đã trao cho:

niotech

using .NET 2003 C#

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0