Đang Thực Hiện

website development

i need a very strong .net developer for my website.i will provide the design [url removed, login to view] website should be like [url removed, login to view] have previous work sample.i am very strict to .net

Kỹ năng: .NET, MVC

Xem thêm: my mvc, mvc sample, net mvc website, net mvc sample, mvc design, net developer mvc, net mvc developer, website mvc, sample net website, design mvc, previous work website portfolio, strict website, functionality development website, tender design development website

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) KOLKATA, India

Mã Dự Án: #1698473

Đã trao cho:

EminenceSol

Apurva Thakker.

$100 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0