Đang Thực Hiện

C#.net programming

i need a sound editing software.

you can take it as FL studio.

If you able to make it lets start

Kỹ năng: .NET, Android, Lập trình C#, PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: sound editing, net programming, fl studio, programming start, sound programming, lets start translation french, resume socket programming net, asterisk programming net, lets start japanese translation, programming net 2008, windows programming net chinese

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #4549850

Đã trao cho:

d0tnet12

Hired by the Employer

$210 USD / giờ
(6 Đánh Giá)
3.0