Đang Thực Hiện

Project for SD

execute the project as per discussed to write new app using old app codes as logic for new app and add new features.

Kỹ năng: .NET, MySQL, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: project architecture, net software project, project codes, project software architecture, execute project net, logic project, javascript add features website, add features website, project add features software, avian add features

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Ahmedabad, India

Mã Dự Án: #1666676

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

drobyshev

Hi. Ready to start. :)

$60 USD trong 2 ngày
(14 Đánh Giá)
4.2