Đang Thực Hiện

143367 Account First Phrase

First phrase of accounting project

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: phrase, sql accounting, net accounting project, accounting sql, net accounting sql, accounting project net, accounting project net, sql phrase

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1889543

Được trao cho:

xtremesoftwares

Hi, I am a Microsoft Certified developer having 5 yrs exp. in development. Please give me a chance to show my expertise. Regards Vandana

$700 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0