Đang Thực Hiện

133039 Accounting First Phrase

User Interface and Navagation.

Kĩ năng: .NET, Bất kì công việc gì, SQL

Xem nhiều hơn: phrase, sql accounting, accounting sql, sql interface net, user interface net, net accounting sql, net accounting, user interface accounting, sql user interface, accounting user, sql phrase, accounting net

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1879210

Được trao cho:

sharpeffect

Hi I am here. Thanks,

$150 USD trong 7 ngày
(11 Đánh Giá)
3.9